Het goed sturen van hemelwater geeft een dagelijks groot gemak

Het realiseren van een goede infrastructuur en het opleveren van kwalitatief straatwerk is vaak een opvolging op het verrichte grondwerk en/of sloopwerk. Het sturen van hemelwater of het opvangen en afvoeren van vuilwater zijn belangrijke onder- en bovengrondse activiteiten die niet opvallen in het dagelijks gebruik.

Ter voorkoming van verstoppingen en het niet goed doorstromen van leidingen, is het erg belangrijk dat er tijdens het grondwerk rekening wordt gehouden met het eventueel plaatsen van leidingwerk.

Loopt uw leidingwerk nog wel goed door?

Meestal gaat het goed, maar het is aan te raden om jaarlijks de afvoeren van uw afvoernetwerk te controleren. Vaak doet overlast zich in de winter of het voorjaar voor.

Met onze jarenlange ervaring in de aanleg van erven, pleinen, waterinfiltraties, straatwerk en opslagsystemen kunnen wij u uitstekend adviseren in infrastructuren en benodigd straatwerk.

Gerealiseerde infra- en straatwerk projecten